Extra Uklízení a Mytí oken
Jistota čistoty
Počet zákazníků, kteří objednali naše úklidové služby: dnes 7, tento týden 18, tento měsíc 216, tento rok 1 355

Možnosti výdělků členstvím v síti EXTRA UKLÍZENÍ

V současnosti měsíčně rozdělujeme mezi naše franchisanty sítě EXTRA SLUŽBY zakázky ve výši 7,4 milionu Kč prostřednictvím naší centrální databáze zakázek na stěhování, vyklízení, úklidy a mytí, opravy, montáže a údržbu.

1. Franchisant ŽIVNOSTNÍK (3 pracovníci a 1 vůz)

Při standardních cenách uklízení v síti EXTRA UKLÍZENÍ za 1 měsíc

1 pracovník 300 Kč/hodina
(1 hodina práce)
při 100 hodinách práce za měsíc
(300 Kč x 100 hodin/měsíc)
30 000 Kč
1 pracovník 300 Kč/hodina
(1 hodina práce)
při 150 hodinách práce za měsíc
(300 Kč x 150 hodin/měsíc)
45 000 Kč
1 pracovník 300 Kč/hodina
(1 hodina práce)
při 200 hodinách práce za měsíc
(300 Kč x 200 hodin/měsíc)
60 000 Kč
2 pracovníci 600 Kč/hodina
(2 pracovníci x 300 Kč)
při 100 hodinách práce za měsíc
(600 Kč x 100 hodin/měsíc)
60 000 Kč
2 pracovníci 600 Kč/hodina
(2 pracovníci x 300 Kč)
při 150 hodinách práce za měsíc
(600 Kč x 150 hodin/měsíc)
90 000 Kč
2 pracovníci 600 Kč/hodina
(2 pracovníci x 300 Kč)
při 200 hodinách práce za měsíc
(600 Kč x 200 hodin/měsíc)
120 000 Kč
3 pracovníci 900 Kč/hodina
(3 pracovníci x 300 Kč)
při 100 hodinách práce za měsíc
(900 Kč x 100 hodin/měsíc)
90 000 Kč
3 pracovníci 900 Kč/hodina
(3 pracovníci x 300 Kč)
při 150 hodinách práce za měsíc
(900 Kč x 150 hodin/měsíc)
135 000 Kč
3 pracovníci 900 Kč/hodina
(3 pracovníci x 300 Kč)
při 200 hodinách práce za měsíc
(900 Kč x 200 hodin/měsíc)
180 000 Kč
Přidejte se k nám - franchisant ŽIVNOSTNÍK


2. Franchisant PODNIKATEL (20 pracovníků a 5 vozů)

Při standardních cenách uklízení v síti EXTRA UKLÍZENÍ za 1 měsíc

20 pracovníků 6 000 Kč/hodina
(20 pracovníků x 300 Kč)
při 100 hodinách práce za měsíc
(6 000 Kč x 100 hodin/měsíc)
600 000 Kč
20 pracovníků 6 000 Kč/hodina
(20 pracovníků x 300 Kč)
při 150 hodinách práce za měsíc
(6 000 Kč x 150 hodin/měsíc)
900 000 Kč
20 pracovníků 6 000 Kč/hodina
(20 pracovníků x 300 Kč)
při 200 hodinách práce za měsíc
(6 000 Kč x 200 hodin/měsíc)
1 200 000 Kč
Přidejte se k nám - franchisant ŽIVNOSTNÍK


3. Franchisant INVESTOR (75 pracovníků a 15 vozů)

Při standardních cenách uklízení v síti EXTRA UKLÍZENÍ za 1 měsíc

75 pracovníků 22 500 Kč/hodina
(75 pracovníků x 300 Kč)
při 100 hodinách práce za měsíc
(22 500 Kč x 100 hodin/měsíc)
2 250 000 Kč
75 pracovníků 22 500 Kč/hodina
(75 pracovníků x 300 Kč)
při 150 hodinách práce za měsíc
(22 500 Kč x 150 hodin/měsíc)
3 375 000 Kč
75 pracovníků 22 500 Kč/hodina
(75 pracovníků x 300 Kč)
při 200 hodinách práce za měsíc
(22 500 Kč x 200 hodin/měsíc)
4 500 000 Kč
Přidejte se k nám - franchisant ŽIVNOSTNÍK