Úklid a úklidové služby Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

Tento kraj se nachází na nejvýchodnější části území České republiky. Skládá se z šesti okresů a žije zde více než milion dvě stě tisíc obyvatel. Dříve se jednalo o kraj Ostravský. Město Ostrava je však pořád největším a krajským městem tohoto Moravskoslezského kraje. Celý tento kraj je nejznámější hlavně kvůli velkým ložiskům černého uhlí, a hlavně těžbě tohoto uhlí. Tento kraj má dva sousedící státy Evropské unie, Polsko a Slovensko. Nachází se zde i chráněné krajinné oblasti známé hlavně turistům, a to Beskydy a Jeseníky. Celý kraj je propleten celkem hustou sítí pozemních komunikací o celkové délce 3 500 kilometrů a nutno podotknout že ve velmi dobrém stavu. A právě tyto komunikace jsou využívány členy franchisové sítě EXTRA SLUŽBY, která non stop nabízí a poskytuje veškeré své služby na celém území Moravskoslezského kraje. Kromě precizních a dokonalých úklidů a mytí oken poskytuje tato síť i stěhování a vyklízení pro všechny občany tohoto kraje.

Okresy

Zvolte okres, kde chcete využít naše profesionální úklidové služby:

Bruntál Je to jeden z Moravskoslezských krajů, který na severu sousedí se státní hranicí Polské republiky. Okresním městem je město Bruntál nacházející se v Nízkém Jeseníku. Okres se skládá celkem z šedesáti sedmi obcí, které se rozléhají na ploše necelých tisíc šesti set kilometrů čtverečných.

Chci uklidit v Bruntálu

Frýdek-Místek Moravskoslezský okres, jehož sídlem je město Frýdek-Místek, které se nachází v podhůří Beskyd na soutoku řek Morávky a Ostravice. V celém Frýdeckomísteckém okrese žije dvě stě patnáct tisíc obyvatel, kteří bydlí v sedmdesáti dvou obcích tvořících celek tohoto okresu. Úklidy zde poskytuje síť EXTRA UKLÍZENÍ.

Chci uklidit ve Frýdku-Místku

Karviná Tento okres se nachází v těšínské oblasti Slezska sousedící na východě a na severu se státní hranicí Polské republiky. Město Karviná je okresním sídlem a leží na řece Olši ve vzdálenosti zhruba dvacet kilometrů od Ostravy. Žije zde téměř čtvrt milionu obyvatel na ploše tři sta padesáti kilometrů čtverečných.

Chci uklidit v Karviné

Nový Jičín Tento okres sousedí s okresy Přerov, Olomouc, Vsetín, Opava, Ostrava a Frýdek-Místek. Jeho okresním sídlem je město Nový Jičín ležící na řece Jičínce. Od Brna je Nový Jičín vzdálený sto čtyřicet kilometrů. Okres se rozkládá na ploše osmi set osmdesáti kilometrů čtverečných a skládá se z padesáti čtyř obcí.

Chci uklidit v Novém Jičíně

Opava Sídlem tohoto okresu ležícího v Moravskoslezském kraji je město Opava, které se rozkládá v Opavské pahorkatině a ve kterém žije přibližně padesát šest tisíc obyvatel. Jsou zde dvě nemocnice a osmdesát základních škol. Okres se potom skládá ze sedmdesáti sedmi obcí na rozloze tisíc sto dvaceti kilometrů čtverečných.

Chci uklidit v Opavě

Ostrava Je to okres skládající se ze třinácti obcí. Jeho sídelním městem je město Ostrava ležící na soutoku řek Ostravice, Opavy, Lučiny a Odry. Co do počtu obyvatel je to třetí největší město České republiky. V celém Ostravském okrese žije více než tři sta dvacet tisíc obyvatel využívajících úklidů od společnosti EXTRA UKLÍZENÍ.

Chci uklidit v Ostravě

Naši VIP franchisanti

Naše certifikované franchisové pobočky VIP členů poskytující úklid a mytí oken v této lokalitě:

VIPRISS COMPANY s.r.o.
FRANCHISOR sítě EXTRA UKLÍZENÍ pro ČR a SR
RISS COMPANY s.r.o
IČ: 25237195, DIČ: CZ25237195
centrální sídlo: Nádražní 24, 301 00 Plzeň
hotline: 800 668 888
telefon: 777 688 058
email: info@extra-services.eu