Úklid a úklidové služby Ústecký kraj

Ústecký kraj

Je to kraj, který se nachází na severozápadě Čech a skládá se ze sedmi okresů. Celkový počet obyvatelstva žijící v tomto kraji je zhruba osm set dvacet tisíc. Krajským městem Ústeckého kraje je Ústí nad Labem, ve kterém žije zhruba sto dvacet tisíc obyvatel. Nejdelším úsekem společné hranice tohoto kraje je hranice s Německem. Jedním z nejvýznamnějších energetických zdrojů nacházejících se v tomto kraji jsou velká ložiska hnědého uhlí. Řeka Labe, které protéká tímto krajem je jednou z nejdůležitějších tepen lodní dopravy v České republice. Ústí nad Labem, Chomutov, Děčín, Louny, Litoměřice, Most i Teplice - toto všechno jsou okresy Ústeckého kraje, ve kterých operují franchisanti značkové sítě EXTRA UKLÍZENÍ a nabízejí profesionální a odborné úklidy bytů, domů, podniků, firem i kanceláří. Kromě těchto úklidových služeb a mytí oken lze non-stop objednávat i stěhování, vyklízení, montáže, malování a jiné řemeslné práce nabízené franchisovou sítí EXTRA SLUŽBY, která má celorepublikovou působnost.

Službu úklid vám spolehlivě a odborně zajistí a poskytnou členové mezinárodní franchisové sítě EXTRA SERVICES.

Okresy

Zvolte okres, kde chcete využít naše profesionální úklidové služby:

Děčín Jeden z okresů Ústeckého kraje, který na severu sousedí se Spolkovou republikou Německo. Okresním sídlem je město Děčín ležící na soutoku řek Labe a Ploučnice. Děčín je od Prahy vzdálený zhruba sto patnáct kilometrů. Děčínský okres se skládá z padesáti dvou obcí, ve kterých žije sto třicet tisíc obyvatel.

Chci uklidit v Děčíně

Chomutov Chomutovský okres se nachází v Ústeckém kraji a na severozápadě hraničí se státními hranicemi Německa. Sídlem okresu je město Chomutov ležící zhruba padesát kilometrů od krajského města Ústí nad Labem. Chomutovský okres se skládá ze čtyřiceti čtyř obcí, kde žije sto dvacet pět tisíc obyvatel.

Chci uklidit v Chomutově

Litoměřice Sídlem tohoto okresu je město Litoměřice ležící na okraji Polabské nížiny a na soutoku řeky Ohře a řeky Labe. Od centra Prahy jsou Litoměřice vzdálené sedmdesát kilometrů. V celém okrese jsou dvě nemocnice a žije zde sto dvacet tisíc obyvatel kterým úklidové práce zajišťuje společnost EXTRA UKLÍZENÍ.

Chci uklidit v Litoměřicích

Louny Okres Louny jsou největším okresem v Ústeckém kraji. Jeho rozloha je tisíc sto dvacet kilometrů čtverečných a žije zde necelých devadesát tisíc obyvatel. Okresním městem je město Louny, ve kterých žije osmnáct tisíc obyvatel. Největším městem okresu Louny je město Žatec.

Chci uklidit v Lounech

Most Mostecký okres sousedí na severozápadě se Spolkovou republikou Německo. Okresním sídlem je město Most, nad nímž se tyčí turisticky velmi oblíbený hrad Hněvín. Okres leží na rozloze zhruba čtyři sta sedmdesáti kilometrů čtverečných. Skládá se z dvaceti šesti obcí z čehož je šest měst.

Chci uklidit v Mostě

Teplice Sídlem Teplického okresu je město Teplice, které je lázeňským statutárním městem Ústeckého kraje. Rozléhají se v kotlině mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Celý Teplický okres se skládá ze třiceti čtyř obcí, které se nachází na území o rozloze čtyři sta sedmdesáti kilometrů čtverečných.

Chci uklidit v Teplicích

Ústí nad Labem Sídlem tohoto okresu je stejnojmenné město Ústí nad Labem, nacházející se osmdesát osm kilometrů od centra hlavního města Praha. Město leží na soutoku řek Labe a Bíliny. V Ústeckém okrese žije sto dvacet tisíc obyvatel a odborné úklidové služby tu zajišťuje franchisová síť EXTRA UKLÍZENÍ.

Chci uklidit v Ústí nad Labem